მეორე ტრანსკავკასიური სიმპოზიუმი HBV ინფექციაზე 2019, თბილისი, საქართველო

თბილისი, საქართველო

ღონისძიების ჩატარების ადგილი

27 სექტემბერი

პარასკევი

28 სექტემბერი

შაბათი