მეტაბოლურ დარღვევასთან ასოცირებული ღვიძლის ცხიმოვანი დაავადების (MAFLD) ახალი განმარტება: საერთაშორისო ექსპერტების კონსენსუსი

მეტაბოლურ დარღვევებთან ასოცირებული ღვიძლის ცხიმოვანი დაავადების (MAFLD) დასადგენად აქამდე საჭირო იყო ღვიძლის სხვა ქრონიკული დაავადებების (მათ შორის ალკოჰოლის ჭარბი მიღებით გამოწვეული დაავადების) გამორიცხვა. თუმცა, დღევანდელი ჩვენი ცოდნით, MAFLD-ის პათოგენეზისა და მისი გამომწვევი მიზეზების დასადგენად საჭიროა დაავადების დიაგნოსტირებისათვის აუცილებელი კრიტერიუმების არსებობა. ამ სტატიაში, 22 ქვეყნის საერთაშორისო ექსპერტმა შემოგვთავაზა MAFLD-ის დიაგნოსტირების ახალი განმარტება, რომელიც არის მარტივი, ყოვლისმომცველი და ამასთანავე ღვიძლის სხვა დაავადებებისაგან დამოუკიდებელი. კრიტერიუმები დაფუძნებულია ღვიძლის დადასტურებულ სტეატოზზე და შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან ერთის არსებობაზე მაინც: ჭარბი წონა/სიმსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი ტიპი-2, ან მეტაბოლური დისრეგულაცია. დაავადების შეფასება და სიმძიმის კლასიფიკაცია იყოფა ორ კატეგორიად: სტეატოჰეპატიტი და სტეატოჰეპატიტის გარეშე. ექსპერტთა ჯგუფმა ასევე შემოგვთავაზა MAFLD-თან ასოცირებული ციროზის და ღვიძლის გაცხიმოვნების გამომწვევი სხვა მიზეზების კრიტერიუმები. საბოლოოდ, მივიღეთ MAFLD-ის დიაგნოსტიკური და კლინიკურ კვლევებში ჩართვის კრიტერიუმები, რაც დაგვეხმარება გავაერთიანოთ და გავაუმჯობესოთ ტერმინოლოგია (მაგ. ICD-ის კოდირებისთვის) კლინიკური პრაქტიკასა და სამეცნიერო კვლევებში.

სტატიის სრული ვერსია იხილეთ ქვემოთ მითითებულ მისამართზე.

წყარო: Eslam M, Newsome PN, Sarin SK, et al. A new definition for metabolic dysfunction-associated fatty liver disease: An international expert consensus statement. J Hepatol. 2020;73(1):202-209. doi:10.1016/j.jhep.2020.03.039

Journal of Hepatology 2020 vol. 73 j 202–209